Skip to main content

Posts

What a wonderful world

If you think 'what a wonderful world' when looking into a pair of someone's beautiful eyes, it means you should look in these eyes as often and long as you can.

 Jeżeli świat jest cudowny, kiedy patrzysz w czyjeś piękne oczy, to powinieneś patrzeć w nie najczęściej i najdłużej, jak tylko możesz.

Sweet dreams

I don't believe in destiny, prophecies or seeing future in dreams. On the other hand, I know that if I would see numbers in my dream, I wouldn't write them down on a piece of paper. You know, a piece of paper you can lose. That's why I would write the numbers on my forearm and leave without breakfast, without shoes, only in pyjamas.
 I would mark the right numbers on lottery ticket and pay. I don't exactly know how to do it, I mean what you should write on the ticket (and should you pay first?) because I have never done this in my life. I guess my behavior would be strange. And this cyan pyjamas, man, that's too much. So I would pay, take confirmation, wish cashier a nice day, and smile before leaving. With this kind of smile which lets you make anything smooth and calm.
 Several days later I would become awfully rich. Until then days would pass quiet, rather ordinary. Just once in a few hours, like boomerang, like addiction, like being in love, the same thought w…

1000

Here it is, one thousand views from all over the world. Which post was the most interesting for you? Why don't you send it to your friend

 Pierwszy tysiąc wyświetleń, cieszę się że czytasz. Podrzuć znajomym linka do najciekawszych postów. Czyli nie wiem których. Które są najciekawsze?

 F

I had nothing to say

After several months I returned to Great Britain. To the very same job.
 - Hi Benny, I came back - I said to one guy I worked with before. - I've been everywhere. On every single continent.
 He looked at me without any emotions and asked:
 - Why have you done this? You wasted so fucking much time.

 Po kilku miesiącach znalazłem się w Wielkiej Brytanii. W tej samej pracy.
 - Panie Zbyszku, wróciłem - powiedziałem do faceta, z którym pracowałem wcześniej. - Wszędzie byłem, na wszystkich kontynentach.
 On popatrzył na mnie bez emocji i zapytał:
 - I po co ci to było? Tyle kurwa czasu zmarnowałeś.